INSTRUKCJA IMPREGNOWANIA OBUWIA

1.Wyczyść i wysusz buty. Wkładkę wewnętrzną wypierz ręcznie

2.Potrząśnij impregnatem

3.Zaimpregnuj odpowiednim preparatem powierzchnię buta (odległość 15-20 cm)

4.Pozostaw do wyschnięcia

5.Buty są zaimpregnowane

UWAGA!!!

6.Nigdy nie suszymy obuwia na grzejnikach

7.Nigdy nie suszymy obuwia bezpośrednio na słońcu

instrukcja-buty-02-01